3D Drill Nail Art - 6 nail art examples

Hi! In the previous post (klick!) I showed you a layered 3D nail art made with a nail drill - by revealing deeper color layers of gel polish. The effect reminds me of a mineral or a gem.

Hej! W poprzednim wpisie (klik!) pokazywałam Wam warstwowe zdobienie 3D wykonane frezarką - przy użyciu frezu odsłaniam kolejne kolory hybrydy. Efekt przypomina trochę minerał lub szlachetny kamień.


This technique gives us plenty of possibilities - our imagination is our only limit. We can play around with colors, the number of layers and the way of milling. It's important to cure each layer of gel polish thoroughly, only then nail drill bit will slide around on the surface.

W tej technice jest multum możliwości - ogranicza nas tylko wyobraźnia. Możemy się bawić kolorami, ilością warstw i sposobem frezowania. Ważne aby dobrze utwardzić każdą kolejną warstwę hybrydy aby frez nam się nie mazał/ślizgał przy wybieraniu materiału. 


On the picture below you can see 7 different versions of this nail art that can help you predict the final effect ;-) The gel polish bottles are in the order in which they were applied - from left to right.

Poniżej zobaczycie 7 róznych propozycji zdobień, które pomogą Wam przewidzieć finalny efekt ;-) Kolory buteleczek są ułożone w kolejności kładzenia kolorów - od lewej do prawej.8 warstw hybrydy - kolejno / 8 leyers of gel polish in order:7 warstw hybrydy - kolejno / 7 leyers of gel polish in order::8 warstw hybrydy - kolejno / 8 leyers of gel polish in order::9 warstw hybrydy - kolejno / 9 leyers of gel polish in order::7 warstw hybrydy - kolejno / 7 leyers of gel polish in order::
8 warstw hybrydy - kolejno / 8 leyers of gel polish in order::What do you think about this technique? Which colors you would like to see on this type of nail art? Let me know in the comments ;-) As a reminder, in the previous post you could see this nail drill nail art on a living organism, so to speak - the link is here.

I co myślicie otej technice? W jakich kolorach z chęcią zobaczylibyście ten typ zdobień? Dajcie znać w komentarzach ;-) Dla przypomnienia, w poprzednim wpisie mogliście zobaczyć to frezarkowe zdobienie na żywym organizmie, że tak powiem - link tutaj.You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na

https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocomplete1 comment:

Wszystkie komentarze są dla mnie bardzo cenne, a w szczególności te konstruktywne i krytyczne.
Spam będzie kasowany. Oferty ,,obserwowania za obserwowanie" również nie są mile widziane.
Zapraszam do komentowania.

Inanna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © 2016 NAIL IT! by Inanna , Blogger