Indigo Nails "Glitter" Collection - swatches of all 8 colors

Indigo Nails "Glitter" Collection - swatches of all 8 colors

Hi! Today will be something that tigers like the most! To be more precise - 8 new glitter gel polishes from Indigo Nails "Glitter" collection. Are you ready? So lets take a dive into today's post ;-)

Cześć! Dziś to co tygryski lubią najbardziej... czyli brokat! A dokładniej 8 nowych brokatowych hybryd z kolekcji "Glitter" od Indigo Nails. Ciekawi kolekcji? To zapraszam na dzisiejszy wpis ;-)


"Glitter" collection consists of 8 colors - each of  them is very sparkly and carnival ;-) As soon as the time came to change my nail color, I didn't have to think for long time. The new glitters immediately found their way onto my nails :-) Now, take a closer look at the new colors.

W kolekcji "Glitter" znajduje się 8 kolorów - każdy z nich mocno błyszczący i karnawałowy ;-) Gdy tylko przyszła pora na zmianę koloru, nie zastanawiałam się długo. Nowe brokaty od razu wylądowały na moich paznokciach :-) A teraz przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym odcieniom.


Aren't these gel polishes beautiful? The ones I find the most interesting are those with particles of different color than the base:  "Na Bogato" (blue with violet vibe and chunky red glitter),  "Karaoke Queen" (red with gold shimmer), "Glitteriusz" (gold with holo-silver chunky glitter) and "No Money, No Honey" (champagne gold with light pink shimmer). 

Czyż te hybrydy nie są cudne? Bardzo ciekawymi kolorami są te dodatkowymi drobinami w innym odcieniuu, takie jak: "Na Bogato" (niebieski z fioletowymi tonami z czerwonym grubym brokatem),  "Karaoke Queen" (czerwień ze złotą  drobiną), "Glitteriusz" (złoto ze srebrno holograficznym grubym brokatem) i "No Money, No Honey" (szampańskie złoto z różowym shimmerem). 


I'm curious if you can guess which ones I used in my present nail art? I'll give you a tip - I picked two dark colors ;-) You'll find the answer in the next post :-P

Jestem ciekawa czy domyślacie się jakich kolorów użyłam w moim obecnym zdobieniu? Podpowiem, że to dwa ciemniejsze kolory ;-) Odpowiedź znajdziecie w następnym wpisie :-P

You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na

https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocomplete


Indigo Nails new metallic colors and dark green colors SWATCHES - Paranoia, Galactica, Metallizer, Predator, Heniek

Indigo Nails new metallic colors and dark green colors SWATCHES - Paranoia, Galactica, Metallizer, Predator, Heniek

Hi! During winter, dark colors are most popular and many brands release new colors in darker shades in this time of year. For this cold time, Indigo Nails offers us three metallic gel polishes ("Paranoia", "Galactica", "Metallizer") and two deep dark green colors ("Heniek", "Predator"). Today I would like to present them to you ;-)

Cześć! W zimowym czasie prym wiodą ciemne kolory na paznokciach i wiele firm w tym okresie wprowadza do swojej oferty nowe odcienie w ciemnych tonacjach. Indigo Nails na ten chłodny czas zaproponowało nam trzy metaliczne hybrydy ("Paranoia", "Galactica", "Metallizer") oraz dwie ciemne głębokie zielenie ("Heniek", "Predator"). Dziś chciałabym przybliżyć Wam te nowe kolory ;-)


For me, when it comes to trends and colors that dominate in autumn and winter, those two seasons could last all year long ;-) I love dark colors and I wear them all around the clock. HERE, for example, you can see my nail art with "Metallizer" and HERE with "Galactica" ;-) 

Jeśli chodzi o trendy i dominujące kolory to dla mnie to jesień i zima mogłyby trwać cały rok ;-) Uwielbiam ciemne kolory na paznokciach i noszę je na okrągło. TUTAJ na przykład możecie zobaczyć moje zdobienie z "Metallizerem" a TUTAJ z "Galacticą" ;-)I have to say that those new gel polishes really strike a chord with me;-) However, the shade that intrigues me the most is "Predator" - a dark, almost black shade of green. I think that it will be one of my choises for upcoming nail arts. 

Powiem Wam, że kolory nowych hybryd bardzo mi odpowiadają - takie moje, "mhroczne" odcienie ;-) Natomiast najbardziej intryguje mnie kolor "Predator" - jest to prawie czarna zieleń. Myślę, że będzie jednym z moich następnym wyborów jeśli chodzi o przyszłe zdobienia.

And what do you thing about the new colors? Do you have your favourite one? Or do you like each and every one of them, just like I do?

A Wy co sądzicie o tych nowych odcieniach? Macie swojego faworyta? Czy może tak jak mi podobają Wam się wszystkie odcienie? ;-)
You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na

https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocompleteJewellery Gemstone Nail Art TUTORIAL (Indigo Nails "Galactica", "Paranoia" and "Metallizer")

Jewellery Gemstone Nail Art TUTORIAL (Indigo Nails "Galactica", "Paranoia" and "Metallizer")

Hi! In the previous post, you could see a jewellery nail art with a gemstone made with a clear building gel. Today, the time has come to show you a mini tutorial and other coloristic variants ;-)

Hej! W poprzednim wpisie pokazywałam Wam zdobienie biżuteryjne ze szlachetnym kamieniem  zrobionym z przezroczystego żelu budującego. Dziś przyszedł czas na szybki tutorial i inne warianty kolorystyczne ;-) Zapraszam!


This nail art works great with metallic/glitter gel polishes. With them, we don't need to add any special glitter to our "gemstone" builder gel. The contrast between matte and shine will do the job for us ;-) For todays nail art, I used three new Indigo Nails gel polishes - "Galactica" as sapphire, "Paranoia" as amethyst and "Metallizer" as onyx.

Zdobienie to świetnie sprawdza się na metalicznych/brokatowych kolorach. Dzięki temu nie musimy do naszego "kamienia szlachetnego" z przezroczystego żelu budującego dodawać dodatkowych brokatowych drobin. Kontrast błysku z matem zrobi za nas całą robotę ;-) Do dzisiejszych zdobień wykorzystałam trzy nowe metaliczne hybrydy Indigo Nails - "Galactica" jako szafir, "Paranoia" jako ametyst i "Metallizer" jako onyks.


"ONYX"

In this nail art I used / W tym zdobieniu użyłam:

"AMETHYST"

In this nail art I used / W tym zdobieniu użyłam:

"SAPPHIRE"

In this nail art I used / W tym zdobieniu użyłam:
- pointed metal dotting tool 

TUTORIAL


1. Paint the nail with metallic/glitter gel polish (here - "Metallizer" gel polish).
2. Cover it with a matte top coat (here "Super Matte" top coat).
3. With a thick clear building gel (here "Take Your Time Builder" gel), create droplet shapes.
4. Add some cavior to create an impression of jewellery. Stick it to the "Protein Base". Protect the gel drops with a top coat without sticky layer (here "Tip Top").

1. Pomaluj paznokieć metalicznym/brokatowym kolorem (tutaj hybryda "Metallizer").
2. Pokryj go matowym topem (tutaj top "Super Matte").
3. Zrób krople gęstym, przezroczystym budującym żelem (tutaj żel "Take Your Time Builder").
4. Dodaj kawior, tworząc imitację biżuterii. Przyklej go na "Protein Base". Zabezpiecz żelowe krople topem bez dyspersji (tutaj "Tip Top")

For me, the best way to stick caviar is to mix it with "Protein Base" and then place this sticky mixture directly on the the nail with a small brush. With this technique, we can control the caviar balls and place them exactly where we want them to be and not where they want to be;-) We can also easly move them around and stack them on the surface of the nail.

Dla mnie najlepszą metodą na przyklejenie kawioru jest zmieszanie go z "Bazą Proteinową" a następnie kładzenie tej lepkiej mikstury, bezpośrednio na paznokieć za pomocą cienkiego pędzelka. Dzięki temu mamy pełną kontrolę na kulkami kawioru i kładziemy je tam gdzie my chcemy a nie tam gdzie one chcą ;-) Możemy je też swobodnie przesuwać i układać piętrowo na powierzchni paznokcia.
I hope that this mini tutorial will be helpful for you ;-) Now that I think of it, how beautiful a dark red version of this nail art would be... Why I haven't I thought of it earlier?

Mam nadzieję, że ten mini tutorial okaże się dla Was przydatny ;-) Tak sobie teraz pomyślałam, jak niesamowicie wyglądałaby burgundowa/czerwona wersja tego zdobienia.... dlaczego ja o tym wcześniej nie pomyślałam? You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na

https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocompleteRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © 2016 NAIL IT! by Inanna , Blogger