Jewellery Gemstone Nail Art (with Indigo Nails "Galactica" gel polish)

Jewellery Gemstone Nail Art (with Indigo Nails "Galactica" gel polish)

Hi! Today I would like to show you an elegant jewellery nail art with gemstone - I hope that you will like it ;-)

Hej! Dziś chciałabym Wam pokazać eleganckie biżuteryjne zdobienie z kamieniem szlachetnym - mam nadzieję, że przypadnie Wam ono do gustu ;-)


In this nail art I used / W tym zdobieniu użyłam:
Indigo Nails  Cover Base "Very Cool"
- Indigo Nails  "Galactica" gel polish
- Indigo Nails  "Super Matte" top coat
- Indigo Nails  "Protein Base" (to stick caviar)
- Indigo Nails  "Take Your Time Builder" gel
- Indigo Nails  "Tip Top" top coat
- Indigo Nails  "Master Nail Art 004" brush  (not in the picture)
- Indigo Nails "Dark Silver" Caviar
- Indigo Nails "Silver" Caviar


This nail art works great with metallic/glitter gel polishes. With them, we don't need to add any special glitter to our builder gel "gemstone" . The contrast between matte and shine will do the job for us ;-)

Zdobienie to świetnie sprawdza się na metalicznych/brokatowych kolorach. Dzięki temu nie musimy do naszego "kamienia szlachetnego" z przezroczystego żelu budującego dodawać dodatkowych brokatowych drobin. Kontrast błysku z matem zrobi za nas całą robotę ;-)In next post you can expect a short tutorial for today's nail art and its variants in different colors ;-) Let me know what you think about this "gemstone" nail art  in the comments :-)

W następnym wpisie możecie się spodziewać krótkiego tutorialu do dzisiejszego zdobienia oraz innych wersji kolorystycznych ;-) Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o dzisiejszym "kamieniu szlachetnym" :-)

You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na

https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocomplete


Brutal Assault 2017 Festival Nail Art - summer remembrance

Brutal Assault 2017 Festival Nail Art - summer remembrance

Hi! I was cleaning up  the mess on my computer and I found this nail art :-) It's not every day kind of nail art - it's a special one for a music festival in 2017. Year after year (and let it be forever!) during summertime, a metal music festival takes place in the Czech Republik, and it's called Brutal Assault. That's my obligatory holiday trip that's always taken into account in my summer plans. As you might have already guessed, the nail art for this occasion should be accordingly dark... and also elegant - without skulls, reversed crosses or pentagrams :-P It's just not my style ;-)

Cześć! Robiłam porządki na komputerze i takie oto zdobienie znalazłam ;-) A nie jest to byle jakie zdobienie - to moje festiwalowe paznokcie z 2017r. Jak co roku (i po wsze czasy!) w czasie wakacji w Czechach odbywa się festiwal muzyki metalowej Brutal Assault. Jest to mój obowiązkowy punkt programu jeśli chodzi o wakacje. Jak się zapewne domyślacie paznokcie z tej okazji powinny być odpowiednio mroczne... ale i eleganckie - bez czaszek, odwróconych krzyży i innych pentagramów :-P To nie mój styl ;-)


In this nail art I used/ w tym zdobieniu użyłam:
Indigo Nails  "Protein Base"
Indigo Nails  "Bed of Roses" Gel Polish
Indigo Nails  Paint Gel "Black"
- B.Loves Plates "B.06 Classy and Chick" stamping plate
- B.Loves Plates "BLP01  B. a Dark Knight"
red and black holo glitter
Indigo Nails "Crystal Top Coat"Because I didn't have much time right before the trip, I decided to go with a glitter holo-gradient with a black stamping pattern. "Inanna's" classic :-P 

Ponieważ nie miałam zbyt dużo czasu na zdobienie tuż przed wyjazdem, postanowiłam zrobić brokatowy holo-gradient z czarnym stemplem. Taki "Inannowy" klasyk :-P For those of you who are curious about the festival, I feature the poster with the lineup... as you can see, there was a lot of stuff happening! The gigs that I enjoyed the most were "Batushka", "Igorrr" and infallibly, positive as always, Devin!

Dla ciekawskich zamieszczam poniżej plakat z zespołami... jak widać trochę się działo :-P Najlepiej wspominam zespoły "Batushka","Igorrr" i jak zwykle bezbłędnie pozytywnego Devina


If you are curious about the previous nail art that I wore during Brutal Assaul please check HERE, HERE, HERE and HERE :-D An HERE is the one from 2018 ;-)

Jeśli jesteście ciekawi moich poprzednich zdobień, które miałam podczas Brutal Assault zapraszam TU, TU, TU, i TU :-D A TU jest z 2018r ;-)


You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć nahttps://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocomplete


Indigo Nails "Glass" Collection - 5 Nail Arts

Indigo Nails "Glass" Collection - 5 Nail Arts

Hi! In the previous post you could see how Indigo Nails "Glass" collection looks on different bases (Metal Manix, Holo Effect, glitter gel polish). Today, I would like to show you some nail arts using this collection ;-)

Cześć! W poprzednim wpisie mogliście zobaczyć jak kolekcja "Glass" od Indigo Nails prezentuje się na różnych bazach (Metal Manix, Holo Effect, brokatowy lakier hybrydowy). Dziś natomiast chciałabym pokazać zdobienia z wykorzystaniem tej najnowszej kolekcji ;-)


The nail arts that you are going to see today are not very complicated, so I didn't prepare a typical tutorial step by step with photographs, just short descriptions of how to do individual nail arts ;-)

Zdobienia, które dziś zobaczycie nie są bardzo skomplikowane, w związku z tym nie przygotowałam typowego tutorialu krok po kroku wraz ze zdjęciami, ale krótki opis jak wykonać poszczególne zdobienie ;-)

NAIL ART 1 
LACE TIGHTS / KORONKOWE RAJSTOPKI


1. Paintthe  nail with a light base color (here "Wedding Night" gel polish).
2. Cover the color with "Tip Top" (a top without a sticky layer).
3. With "Black Ghost" gel polish paint the lace shape.
4. With Arte Brillante nail art gel in "Black Poison" paint the lace ornaments.
5. Wipe the nail with  "Cleaner Shea Super Shine" or a normal cleaner in the end.

1. Pomaluj paznokieć jasnym kolorem bazowym (tutaj hybryda "Wedding Night").
2. Pokryj bazę "Tip Top'em" (top bez dyspersji)
3. Hybrydą "Black Ghost" namaluj zarys koronki.
4. Żelem do zdobień Arte Brillante "Black Poison" domaluj ornament koronki.
5. Na koniec przetrzyj paznokieć "Cleaner Shea Super Shine" lub zwykłym cleanerem.

NAIL ART 2
STAINED GLASS / WITRAŻ


1. Paint the nail with a black gel polish (here "Mr. Black" gel polish) - it has to have a sticky layer.
2. Put a silver transfer foil on the whole nail
3. Protect the transfer foil with "Tip Top" (a top without a sticky layer).
4. With Arte Brillante nail art gel in "Black Poison" paint the stained glass windows.
5. Fill the stained glass windows with colors from "Glass" collection - here I used "Elf", "Kermit", "H2O", "Nostradamus", "Indigolicious", "WOW", "Adios Amigos", "Taboo".
6. Wipe the nail with  "Cleaner Shea Super Shine" or a normal cleaner in the end.

1. Pomaluj paznokieć czarną hybrydą (tutaj hybryda "Mr. Black") - musi być lepka warstwa dyspersyjna.
2. Odbij na całym paznokciu srebrną folię transferową.
3. Zabezpiecz folię "Tip Top'em" (top bez dyspersji).
4. Żelem do zdobień Arte Brillante "Black Poison" namaluj okna witrażu.
5. Wypełnij okna witrażu kolorami z kolekcji "Glass" - tutaj użyłam odcieni "Elf", "Kermit", "H2O", "Nostradamus", "Indigolicious", "WOW", "Adios Amigos", "Taboo".
6. Na koniec przetrzyj paznokieć "Cleaner Shea Super Shine" lub zwykłym cleanerem.

NAIL ART 3
PASTEL "FEATHER" / PASTELOWE "PIÓRKO"


1. Paint the  nail with a light base color (here "Sensual" gel polish).
2. Protect the transfer foil with "Tip Top" (a top without a sticky layer) - don't cure it in a lamp!
3. Using colors from "Glass" (here "Elf", "Kermit", "H2O", "Nostradamus", "Indigolicious") paint smudges on the wet top, according to your own preferences. Cure in a lamp and it's done.

1. Pomaluj paznokieć jasną bazą (tutaj hybryda "Sensual")
2. Nałóż  "Tip Top" (top bez dyspersji) - nie utwardzaj!
3. Kolorami z kolekcji "Glass" (tutaj "Elf", "Kermit", "H2O", "Nostradamus", "Indigolicious") namaluj na mokrym topie maźnięcia wedle własnej fantazji - utwardź w lampie i gotowe.

NAIL ART 4
COLOR STAMPING / KOLOROWY STEMPEL


1. Paint the nail with a light base color (here "Silver Princess" gel polish).
2. Stamp the pattern (here, the pattern comes from Moyra "45 I Fill You" stamping plate made with B. Loves Plates "BLP01 B. a Black Hole" stamping polish.
3. Paint the pattern with gel polishes from "Glass" collection (here "Eureka!" i "Elf").
4. Protect the nail with "Tip Top" (a top without a sticky layer).

1. Pomaluj paznokieć jasnym kolorem bazowym (tutaj hybryda "Silver Princess")
2. Odbij stempel (tutaj wzór z płytki Moyra "45 I Fill You" odbity lakierem B. Loves Plates "BLP01 B. a Black Hole")
3. Pokoloruj stempel hybrydami z kolekcji "Glass" (tutaj "Eureka!" i "Elf")
4. Zabezpiecz paznokcieć "Tip Top'em" (top bez dyspersji).

NAIL ART 5
3D ARABESQUE / ARABESKA 3D


1. Paint the nail with a black gel polish (here "Mr. Black" gel polish) - it has to have a sticky layer.
2. Rub "Effect Holo Blue" into the dispersive layer.
3. Protect the nail with "Tip Top" (a top without a sticky layer).
4. Paint an ombre with "Nostradamus" gel polish from "Glass" collection.
5. Protect the nail with "Tip Top" (a top without a sticky layer).
6. Paint a 3D pattern with "Nostradamus" gel polish.
7. Wipe the nail with  "Cleaner Shea Super Shine" or a normal cleaner in the end.

1. Pomaluj paznokieć czarną hybrydą (tutaj "Mr. Black") - musi być lepka warstwa dyspersyjna.
2. Wetrzyj w warstwę dyspersyjną "Effect Holo Blue".
3. Zabezpiecz paznokcieć "Tip Top'em" (top bez dyspersji).
4. Zrób ombre hybrydą "Nostradamus" z kolekcji "Glass".
5. Zabezpiecz paznokcieć "Tip Top'em" (top bez dyspersji).
6. Namaluj hybrydą "Nostradamus" wypukłe wzory.
7. Na koniec przetrzyj paznokieć "Cleaner Shea Super Shine" lub zwykłym cleanerem.Please write in the comments what you think about today's nail art ;-) Or maybe you have other ideas on how to use "Glass" collection? Let me know :-D

Napiszcie w komentarzach co sądzicie o dzisiejszych zdobieniach ;-) A może macie inne pomysły na wykorzystanie kolekcji "Glass"? Dajcie znać :-DYou can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na


https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocomplete


Indigo Nails "Glass" Collection on different effects (MetalManix, transfer foil, glitter gel polish)

Indigo Nails "Glass" Collection on different effects (MetalManix, transfer foil, glitter gel polish)

Hi! In the previous post I showed you swatches of "Glass" collection, consisting of 10 transparent  colors perfectly suited to techniques such as layering method. Today, I would like to show you how these gel polishes look on different bases ;-)

Hej! W poprzednim wpisie pokazywałam Wam swatche kolekcji "Glass", która zawiera 10 transparentnych kolorów idealnych przy np. metodzie layeringu. Dziś chciałabym Wam pokazać jak hybrydy z tej kolekcji wyglądają na różnych bazach ;-) Zapraszam!


Gel polishes from "Glass" collection can be used in more complicated nail arts (I'll tell you some more in the next post), but they can be also used as tints to change the base color. Today, I'll show you this simple version.

Hybrydy z kolekcji "Glass" można wykorzystać do bardziej skomplikowanych zdobień (o czym więcej w następnym wpisie) ale można ich użyć jako tinty do zmiany koloru bazowego. I dziś właśnie chciałabym Wam tę prostszą wersję pokazać."Elf" gel polish from "Glass" collection on silver "Metal Manix" rubbed into a black base.
Hybryda "Elf" z kolekcji "Glass" na srebrnym "Metal Manix" wtartym w czarną bazę.

"WOW" and "Black Ghost" gel polishes from "Glass" collection on silver "Metal Manix" rubbed into a white base.
Hybrydy "WOW" i "Black Ghost" z kolekcji "Glass" na srebrnym "Metal Manix" wtartym w białą bazę.

"Nostradamus" gel polish from "Glass" collection on "Holo Effect Blue" rubbed into black base
Hybryda "Nostradamus" z kolekcji "Glass" na "Holo Effect Blue" wtartym w czarną bazę.


"Elf" gel polish from "Glass" collection on "Emerald Mirror Effect Foil".
I hope that the examples above show the basic idea of "Glass" collection ;-) And in the next post expect  some more difficult nail arts;-)

Mam nadzieję, że powyższe przykłady rozjaśniły Wam trochę ideę kolekcji "Glass" :-D Natomiast w przyszłym wpisie spodziewajcie się troszeczkę trudniejszych zdobień ;-)
You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na


https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocomplete


Indigo Nails "Glass" Collection - swatches of all 10 colors

Indigo Nails "Glass" Collection - swatches of all 10 colors

Hi! In the previous post I showed you my New Year's Eve nail nail made with Indigo Nails "Indigolicious" gel polish from "Glass" collection. Today I would like to show swatches and familiarize you with the idea behind this - after all, quite unusual - collection ;-)

Hej! W poprzednim wpisie pokazywałam moje noworoczne zdobienie wykonane z wykorzystaniem hybrydy "Indigolicious" z kolekcji "Glass" od Indigo Nails. Dziś natomiast chciałabym Wam pokazać swatche oraz przybliżyć ideę stoją za tą, jakby nie patrzeć dość nietypową kolekcją ;-)


"Glass" collection has 10 semitransparent gel polishes. There are mainly dedicated to nail art, but you can also find many "glass" nails made with clear bulding gel and painted with a choosen color. They also can be used as tints to change the color and style of a nail art. They are great for gradient (or ombre, if you will) and... for coloring stamping patterns :-D Moreover, in my opinion, the "Black Ghost" color is cut out for "tights" nails - a very popular nail art style some time ago ;-)

Kolekcja "Glass" składa się z 10 półprzezroczystych hybryd. Służą one głównie do nail artu, choć nie brakuje w internecie propozycji "szklanych" paznokci, przedłużonych przezroczystym żelem a następnie w całości pomalowanych wybranym kolorem. Można je traktować niczym tinty, zmieniając kolor i charakter danej stylizacji. Świetnie nadają się do tworzenia gradientów (lub ombre jak kto woli) i... kolorowania stempli :-D Co więcej, według mnie "Black Ghost" świetnie nadaje się do zdobień "rajstopkowych" - bardzo popularnych jakiś czas temu ;-)


Let me know what you think about "Glass" collection :-) For me it's a bullseye! It fires up my creativity - when I think about nail art using it, I get milions of ideas a minute ;-) And definitely not enough nails to paint :-P In the next post I will show you some simple nal arts with "Glass" collection. And maybe a few more complicated ones? We will see what comes to my mind :-D

Dajcie znać co sądzicie o kolekcji "Glass" :-) Dla mnie jest strzałem w 10! Bardzo pobudza moją kreatywność - gdy myślę o zdobieniach z jej wykorzystaniem mam milion pomysłów na minutę ;-) I zdecydowanie za mało dłoni :-P W następnym wpisie postaram się przedstawić Wam kilka propozycji prostych zdobień z kolekcją "Glass". I może kilka bardziej skomplikowanych? Zobaczymy co mi przyjdzie do głowy :-D
You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na


https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocomplete
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © 2016 NAIL IT! by Inanna , Blogger