Indigo Nails "Cover Base Very Cool" - What it is and how does it work?

Hi! Maybe some of you have noticed that something has been different about my nail arts for quite some time - for last half year I've been using "Cover Base Very Cool" instead of "Protein Base". If you want to know what caused whis change and what I think about this product, this post is for you :-)

Hej! Być może część z Was zwróciła uwagę na to, że od pewnego czasu wszystkie moje zdobienia mają jedną dość istotną różnicę... a mianowicie od ponad pół roku zamiast "Protein Base" używam bazy "Cover Base Very Cool". Z czego wynika ta zmiana i co sadzę o tym produkcie? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, zapraszam na dzisiejszy wpis ;-)"Cover Base Very Cool" is not a classic gel base - it's a multifunctional product. I't a base and a color at once, but it needs to be protected with a top coat. Its color is delicate cold pink nude, so it looks good on most complexions. When it comes to consistency, it is the most dense and hard of all Indigo Nails's bases (and more so than any other that I've worked with). Because of this, we can extend nails (up to 3mm), refresh the gel nails, build the nails' apex and C curve (in case of thick layers we can't forget about longer curing in a UV lamp). It speeds up the work - especially if we are doing a french tip or a babyboomer ;-) It has 95% coverage, however with two layers or building up the nail we get a full coverage look. Only this one color is available.

"Cover Base Very Cool" nie jest klasyczną bazą - jest produktem wielozadaniowym. Jest bazą i kolorem jednocześnie, wymaga natomiast zabezpieczenia top coatem. Jest w kolorze delikatnego chłodnego nudo-różu, dzięki czemu pasuje do większości karnacji. Jeśli chodzi o jej konsystencję, jest ona najgęstszą i najtwardszą ze wszystkich baz Indigo Nails. Dzięki tej gęstości możemy z powodzeniem delikatnie przedłużyć nią paznokcie (do 3mm), uzupełnić stylizację żelową oraz nadbudować apex i wyprofilować krzywą paznokcia (przy grubszych warstwach należy pamiętać o odpowiednio dłuższym utwardzaniu). Przyśpiesza pracę przy stylizacji paznokci - szczególnie gdy planujemy frencza bądź babyboomer'a ;-) Posiada 95% krycia, natomiast przy dwóch warstwach  lub nadbudowie paznokcia osiągniemy nią pełne krycie. Jest dostępna w jednym kolorze.


Probably not everyone knows that I do my nails in phases spread over multiple days. On the first day I do manicure with a nail drill machine, on the second - I take off the old nail art, form the shape and build up the nails and on the final day I paint the nails and create the nail art.... Because of that I've had more than one opportunity to wear "Cover Base Very Cool" for the entire day. Yes, I know that I should always cover it with a top coat, but it does not seem necessary for just one day - none of my stylizations has ever "unsealed" ;-) And my nails always live on to the next step :-P

Pewnie niewiele z Was wie, że ostatnimi czasy robię paznokcie "na raty". Pierwszego dnia zrobię manicure frezarkowy, drugiego ściągam starą stylizację oraz nadbudowuję i nadaję kształt paznokciom, a dopiero trzeciego dnia maluję nowe zdobienie... W związku z tym nie raz przechodziłam cały dzień z tylko z samą bazą "Cover Base Very Cool". Tak, wiem że powinno się ją zabezpieczyć topem, jednak w przypadku chodzenia z nią raptem przez jeden dzień, nie jest to według mnie konieczne - stylizacja ani razu mi się nie "rozszczelniła" ;-) A moje paznokcie bezpiecznie dotrwały do dalszego etapu malowania :-P


Because this base needs a top coat, its surface isn't too shiny after degreasing. However, even with no top coat it looks very well. On the pictures you can see two layers  "Cover Base Very Cool" (the second one is building up the nails) without a top coat. As I was preparing for further painting, I had to mattify the surface of the base with a nail buffer (because of lack of dispersive layer).

Ponieważ baza ta wymaga top coatu, jej powierzchnia po odtłuszczeniu nie jest bardzo błyszcząca. Natomiast nawet bez niego wygląda według mnie bardzo dobrze - na zdjęciach widzicie dwie warstwy "Cover Base Very Cool" (przy czym druga jest lekkim nadbudowaniem paznokcia) bez top coatu. Gdy przystępowałam do dalszego malowania, koniecznym było zmatowienie powierzchni bazy bloczkiem polerskim (z racji na brak warstwy dyspersyjnej).


Probably you are wondering why I changed the "Protein Base" to "Cover Base Very Cool". Aside from the possibility to wear it without color for one day, I chose it mainly for its' consistency and density - my nails need a solid protection due to their length and this base guarantees it. Moreover, the color goes very well with my olive complexion and it's important to me even if I'm to wear it for just one day ;-) The way that this base spreads on nail plate is also important - the density is perfect. For me it's easier to work with but I know that it will vary from person to person - each nail stylist has different preferences :-)

Zapewne zastanawiacie się dlaczego zamieniłam "Protein Base" na "Cover Base Very Cool". Poza możliwością noszenia  jej solo przez jeden dzień, zdecydowałam się na nią głównie ze względu na jej gęstość i twardość - moje paznokcie wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przy tej długości i ta baza daje mi je w 100%. Dodatkowo jej kolor świetnie pasuje do mojej oliwkowej karnacji - pomimo iż to tylko na jeden, dzień jest to dla mnie ważne :-) Równie ważna jest łatwość z jaką ta baza rozkłada się na paznokciu - ma idealną gęstość. O wiele lepiej mi się z nią pracuje, choć zdaję sobie sprawę, że jest to kwestia bardzo indywidualna - co stylistka to inne upodobania :-)


I think I shared all my thoughts about "Cover Base Very Cool". There are many color bases on the market right now, but this one really deserves attention - I have tried many of them, but this one is the best for me ;-) Please let me know if you have ever worked with it and what you think about it - I'm very curious of your opinion :-) In the next post I'm going to write about Indigo Nails "Mineral Bases" and describe the differences between them and "Cover Base Very Cool", their properties and then I'll show you some swatches of all six colors. See you in the next post!

Myślę, że podzieliłam się z Wami wszystkimi moimi przemyśleniami odnośnie "Cover Base Very Cool" ;-) Na rynku ostatnimi czasy pojawia się wiele kolorowych baz, jednak ta jest naprawdę warta uwagi - wiele przewinęło się ich przez moje ręce ale póki co ta wygrywa jeśli chodzi o swoją kategorię ;-) Napiszcie proszę co sądzicie o bazie "Cover Base Very Cool" oraz czy miałyście z nią kiedyś styczność - jestem ciekawa Waszych opinii :-) W następnym wpisie mam w planach przybliżyć Wam Mineralne Bazy od Indigo Nails - omówić czym różnią się od "Cover Base Very Cool", jakie są ich właściwości oraz pokazać swatche wszystkich sześciu kolorów - do następnego!
You can also find me here 
Możecie mnie również znaleźć na

https://www.facebook.com/nailitbyinanna/   https://www.instagram.com/nail.it.by.inanna/   https://www.bloglovin.com/blogs/nail-it-by-inanna-10112201?referrer_context=blog_search_autocomplete


No comments:

Post a Comment

Wszystkie komentarze są dla mnie bardzo cenne, a w szczególności te konstruktywne i krytyczne.
Spam będzie kasowany. Oferty ,,obserwowania za obserwowanie" również nie są mile widziane.
Zapraszam do komentowania.

Inanna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © 2016 NAIL IT! by Inanna , Blogger